Nog enkele vragen of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Karreveld 2, 2830 Willebroek

0497/54 22 23 (Nathalie)
0479/59 94 94 (An)Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie - Pelikaanstraat 4 - 2018 Antwerpen.

In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.