Honoraria kinesitherapie

Als gedeconventioneerde kinesitherapeuten, hanteren wij een eigen tarief. Dit wil zeggen dat een behandeling gemiddeld 30min duurt, en aan volgende tarieven wordt aangerekend (kan zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen, de tarieven die uithangen in de praktijk zijn de enige geldende):

A/ PERINATALE KINESITHERAPIE EN BEKKENBODEMREËDUCATIE
- Per sessie +/- 30min : 36 €
- Opstart dossier (per pathologie) : 7,00 €


B/ ALGEMENE KINESITHERAPIE
Courante
- Per sessie +/- 30min : 34 €
- Huisbezoek : 37 €
- Opstart dossier (per pathologie) : 7,00 €

Fa-, Fb- en E-pathologie
- Per sessie +/- 30min : 37 €
- Huisbezoek : 37 €
- Schriftelijk verslag : 32 €


C/ OMNIOSTATUUT (xx1/xx1 op kleefbriefje mutualiteit)
Courante & bekkenbodemreëducatie
- per sessie +/- 30min : 30 €/behandeling
- Opstart dossier (per pathologie) : 7,00 €

Perinatale kinesitherapie
- per sessie +/- 30min (9 sessies) : 30 €/behandeling
Fa & Fb pathologie
- per sessie +/- 30min (1ste tem 60ste sessie) : 30 €/behandeling
- Schriftelijk verslag : 32 €

E pathologie
- per sessie +/- 30min : 30 €/behandeling
- Schriftelijk verslag : 32 €

Verplaatsingsvergoeding : 4,13 €

Deze bedragen betaalt u integraal na een afgesproken aantal beurten, of bij de laatste behandeling van de voorgeschreven reeks. Bij betaling ontvangt u een getuigschrift, om de terugbetaling bij uw mutualiteit aan te vragen.

Alle details over de nomenclatuur en terugbetalingen, kan u vinden op de website van het RIZIV.

Betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving, na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Voor uw en onze veiligheid, vermijden we contant geld in onze praktijk.

Wij zijn sinds januari 2019 niet meer toegetreden tot de conventie.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling door uw mutualiteit?

  1. een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud)
  2. een klevertje van de mutualiteit, op naam van de te behandelen persoon
  3. uw (elektronische) identiteitskaart
  4. eventuele verslagen en/of resultaten van onderzoeken, ingrepen, eerdere behandelingen

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Afspraken die niet ten laatste 24u op voorhand telefonisch geannuleerd worden, zullen worden aangerekend als een behandeling.