Algemene kinesitherapie

Revalidatie na ...
- het plaatsen van een knie-, schouder-, heup- of andere prothese;
- overbelastingsletsels (tendinitis, bursitis, ...), enkeldistorsio's, ...
- een spierscheur, een spierverrekking, ...
- arthroscopie aan de knie, schouder, ...

Revalidatie bij ...
- fibromyalgie
- CVS
- ...

Rugproblemen
- verhelpen van rugproblemen
- rugscholing

Ademhalingskinesitherapie (van pasgeborene tot volwassene)

Behandeling van torticollis ('scheefhals'; van pasgeborene tot volwassene)

Pre- en postnatale kinesitherapie

Begeleiding prenataal
- algemene info over houding, zwangerschap, beleving, ...
- info over ouderhouden buik- en bekkenbodemspieren
- ademhalingsoefeningen
- betrekken van de partner bij de bevalling
- ...

Behandelen van bekkeninstabiliteit

Behandelen van rugklachten naar aanleiding van de zwangerschap

Begeleiding postnataal
- versterken van het spierkorset: rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren
- baby massage

Bekkenbodemreëducatie

Begeleiding bij
- stressincontinentie
- urge-incontinentie
- bedplassen
- dyspareunie
- vaginisme
- algemene bekkenbodemspierzwakte
- urineverlies na prostatectomie
- faecale (of stoelgangs-) incontinentie

Ademhalingskinesitherapie

Begeleiding bij
- ademhalingsproblemen
- hyperventilatie
- chronische longaandoeningen
- vrijmaken van de luchtwegen (bronchitis, pneumonie/longontsteking, ...)

Rugscholing

Begeleiding en advies bij
- het zoeken naar de juiste houding (stappen, zitten, liggen, sporten, ...)
- het correct heffen en tillen

Revalidatie na heelkunde

Op voorschrijven van uw behandelend geneesheer of chirurg, kan u bij ons terecht voor de nodige begeleiding bij uw revalidatie.
Denk bijvoorbeeld aan herstel na
- plaatsen van een knie prothese
- plaatsen van een schouder prothese
- plaatsen van een heup prothese